Kontakt

Black Dwarf

fundacja.czarnykarzel@gmail.com

tel. +48 509 693 840 / +48 505 416 199

ul. 20 Stycznia 1920 r. 10/1
85-081 Bydgoszcz
Polen

NIP 953-25-84-561
KRS 0000314992
Bank konto
PL 80 1090 1072 0000 0001 2134 8687